Hướng dẫn

Kiểm tra voucher/mã giảm giá trên shopee

Để kiểm tra mã giảm giá đang có của funney tại Shopee, quý khách thực hiện 4 thao tác sau
1. Vào "Tôi"
2. Vào "Ví voucher"
3. Chọn "Shop"
4. Mã giảm giá sẽ hiển thị ở đây.
Quý khách vui lòng