Về Funney

Thành lập năm 2015, khởi đầu với số lượng mẫu mã hạn chế và chưa có định hình. Qua quá trình tích lũy kinh nghiệm, Funney dần dần bước ra khỏi màn sương mờ để đẩy chiếc bánh đà mỗi ngày một nhanh hơn.
Funney định hình trong lòng khách hàng trung niên bằng những sản phẩm quần jean loe chất lượng, phong cách đơn giản và cổ điển.